Teknoloji

Geliştirip ve ürettiğimiz DECONTRON tesisleri eşsizdır ve

„a blue technology for a green world“ ®

ilkemiz ile daha bugünden yarına dair çevreye zararsız dezenfektasyon teknolojisi sunmaktadır.

En düşük düzeyde enerji ve kaynakların kullanılması ile çok yönlü tesislerimiz, geleneksel içme suyu dezenfektasyon yöntemlerine göre çok büyük tasarruf etmenizi sağlar.

Bir kanıta göre teknolojimiz, bugüne dek tüm diğer içme suyu dezenfektasyon yöntemleri ile kıyaslandığında yüksek kullanım güvencesine sahiptir ve konsantre madde (yüksek saf hipoklorid) ile dolaysız temas halinde bile olumsuz etkilere yol açmaz.

MAV şirketi bu geliştirmelere yönelik elinde patentler, kullanım örnekleri ve markalar bulundurmaktadır.

Tesisler küçük farmasötik üretim birimleridir ve daha bugünden hücre çeperi elektrolizi aracılığı ile bir çok madde bileşimi oluşturabilmektedir. Bu, teknolojinin muazzam gelişme potansiyeline sahip küresel kullanımına olanak sağlamaktadır.

flaschenabfuellung.jpg eczacılıkla ilgili kullanımlar One Fits All - Kap Endüstriyel alanlar İçme suyu arıtımı Yüzey dezenfektasyonu Kullanıcıya özel çözümler Profesyonel IT bağlantısı
 

MAV®  Deutsch  |  English  |  Türkçe  |  Español  |  Impressum